Sunday, 24 April 2022

Abstraktio Olio

 

 ”Yöllinen AbstraktioOlio”
”Object at night with no physical referents”

Valokuva 
Omakuva 

ei-materiaalinen, ei-konkreettinen olio, jolla ei ole lainkaan fysikaalisia ominaisuuksia. Tyypillisiä abstraktioita ovat matemaattiset oliot , kuten luvut, joukot ja geometriset ideaalit; muita filosofisesti merkittäviä abstraktioita ovat propositiot ja näiden elementit, käsitteet. On ontologinen kysymys, onko tällaisia olioita lainkaan olemassa. Väitelauseen tai representaation merkitys, (tieto)sisältö, joka voi olla tosi tai epätosi.
Propositioita pidetään usein abstraktioina samassa mielessä kuin luvut ovat abstrakteja olioita, jotka ovat numeroiden ja muiden matemaattisten merkkien abstrakteja merkityssisältöjä
#sekopäidenyö #eipäätäeikähäntää #eitajua

No comments:

Post a Comment