Saturday 31 May 2014

Kiitos - Thank you

Thank you for all teachers (kiitos = thank you) for your important job
with kids and also, those who teach adults, too!
Kiitos kaikille opettajille, tärkeästä työstänne!
Myös niille opettajille, jotka opettavat aikuisia.
Kiitos!

No comments:

Post a Comment