Monday 21 May 2012
SAMK, kuvataide, kankaanpää. Kuvia päättötyönäyttelystäni, jonka kävin pystyttämässä viikonloppuna. Valmistun siis kuvataiteilijaksi, AMK kalligrafia pääaineena.
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli alunperin suunnitella joulukorttitekstejä ja -kuvitusta Foto-Formaan Seinäjoelle www.foto-forma.fi . Kalligrafinen matka muuttui kuitenkin päättötyön tekovaiheessa ja aihe kehittyi pidemmälle, tietokonefontiksi saakka. Opinnäytetyön aiheeksi muodostui kalligrafinen fontti, jonka käyttökohteena on lähinnä valokuvausliikkeen erilaiset tarpeet, esimerkiksi joulukorttien tekstit. Tämä opinnäytetyö sisältää laajan projektipäiväkirjan, fontin, fontilla suunnitellut taiteelliset joulukortit sekä taiteellisen triptyykin tulostettuna kanvastauluille. Opinnäytetyön päämääränä oli suunnitella kalligrafinen fontti, jota voidaan käyttää niin kohdeyrityksen tarpeisiin kuin myös taiteellisemmissa teoksissa. Opinnäytetyöprosessin aikana olen tutkinut niin olemassa olevia fontteja kuin vanhoja käsinkirjoituksiakin. Lisäksi työssä tutkin tietokoneella suunniteltavien fonttien ohjelmia ja tutustuin kirjainten digitalisointiin syvemmin.
Finally, I finished my Degree Programme in Bachelor of Calligraphic Arts. I´m so happy!
The purpose of this thesis was originally to design lettering and drawings for Christmas cards as in a business use. The aim of this thesis changed during the process and the subject developed further, all the way to a computer font. This thesis includes a wide artistic journal, the font, artistic Christmas cards which are made with this font and also artistic triptych which is printed on large canvas. The goal of this thesis was to design a calligraphic font, which could be used in my own business as also in artistic works. During this process I have studied old manuscripts and new font designs.

No comments:

Post a Comment